Föreningens olika grupper och sektioner som får verksamheten att fungera

Husgruppen

Husgruppen är en aktiv grupp med mycket aktiviteter. Anordnar fester och tillställningar för medlmarna. Håller i uthyrningen av klubblokalen för medlemmarna.

Hamnsektionen

Arbetsgruppen jobbar med hamnens utveckling och underhåll av föreningens bryggor, fastigheter och skötsel.

Gästhamnssektionen

Håller i jourverksamheten för våra ankommande gäster både på land och i vattnen. Leder och fördelar arbetet med säsongsarbetare och gästhamnsverksamheten.

Sjösättningsgruppen

Sköter iläggning och upptagning av föreningens båtar. Är även tillgängliga när båtar akut behöver lyftas vid skada eller reparation.

Miljösektionen

Sektionen hanterar klubbens miljöarbete och och säkerhetsarbetet kring miljöfrågor i föreningen.

Webbsektionen

En arbetsgrupp som arbetar med föreningen som ett besöksmål för våra Svenska och utländska gäster samt information till klubbens medlemmar.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg