ARBETSGRUPPER

Föreningens olika grupper och sektioner som får verksamheten att fungera

303285023_10159206481061194_4419972082530649211_n_10159206469956194

Husgruppen

Husgruppen är en aktiv grupp med
många arrangemang.

Anordnar fester och tillställningar för medlmarna. Håller i uthyrningen av klubblokalen och servar med mat och
fika vid städ- och arbetsdagarna.

Hamnsektionen

Hamnsektionen jobbar med utveckling
och underhåll av föreningens bryggor
och allt runt detta. 

Gruppen består av flera eldsjälar med mycket hög kompetens och lägger otroligt många timmar på att föreninges bryggor både är säkra och tillgängliga.

Gästhamnssektionen

Jourverksamheten för våra ankommande gäster både på land och i vattnen. Leder och fördelar arbetet med säsongsarbetare.

Anläggningen öppen:
13 maj – 15 september

Hamnkontor – Lågsäsong
13 maj – 16 juni / 17 aug – 15 sept

Månd-fred: 17 – 20
Lörd-sönd: 9 – 11 och 17 – 20

Hamnkontor – Högsäsong
17 juni – 16 augusti

Månd-fred: 8 – 11.30 och 17 – 20
Lörd-sönd: 9 – 11 och 17 – 20

Sjösättningsgruppen

Sköter iläggning och upptagning av föreningens båtar. Är även tillgängliga när båtar akut behöver lyftas vid skada eller reparation.

Miljösektionen

Sektionen hanterar klubbens miljöarbete och och säkerhetsarbetet kring miljöfrågor i föreningen.

Föreningen har satt en 5-års plan och gjort en övergripande inventering av miljöarbetet. Detta är ett steg på vägen för att få en hållbar utveckling och miljöplan. 

Webbsektionen

En arbetsgrupp som arbetar med föreningen som ett besöksmål för våra Svenska och utländska gäster samt information till klubbens medlemmar.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg