Föreningens

Miljösamordnare

Ola Hoffson 070-56 200 75

Under våren kommer föreningen att jobba fram en reviderad Miljöpolicy där vi har sett över vilka risker som finns i verksamheten. Myndigheter ställer högre krav på verksamheten och för båtlivet till sjös och vi måste se till att vi har en åtgärdsplan inför detta.

Klubbens miljöarbete

Det finns tre punkter som kommer att ligga i focus för vårens arbete:

• Miljöplan

En målsättning  för föreningen som löper under 5 år

• Inventera av risker

Ta fram en checklista på de som kan utgöra en risk för vårt arbete i föreningen

• Åtgärdslista

Efter inventeringen skapa en plan för vad som skall åtgärdas i tre nivåer (hög, medel och låg risk). Utarbeta tydliga rutiner för medlemmarna i händelse av fara för person, miljö och egendom.

Checklista

Ladda ner föreningens checklista och se vilka åtgärder som skett under 2023.

VIKTIGT INFÖR VÅRRUSTNINGEN AV BÅTARNA

Skrapning, slipning och underhållsåtgärder på egen båt

Vid bottenskrapning och bottenmålning ska färgresterna samlas upp för omhändertagande. Detta gäller inte minst äldre träbåtar där blymönja kan förekomma. Lägg en presenning under båten eller täck marken med byggplast för att samla upp slip- och färgrester.

Lämna det uppsamlade resterna som farligt avfall i miljöboden. Sug upp skrapresterna direkt vid skrapningen med grovdammsugare.

Vid slipningsarbeten ska båten vara täckt för att förhindra spridning av slipdamm. Även i detta fall skall marken täckas. Tips: Våtslipa eller använd en slipmaskin kopplad till en grovdammsugare. Tänk på att även använda personlig skyddsutrustning.

Båtbottentvättning genom högtrycksspolning är endast tillåtet om de är målade med godkänd bottenfärg.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg