ARBETSINSATS

DD2C0967-B873-430F-9481-EE4DE2F7DE74_1_201_a

Från och med 2014 införde klubben arbetsinsats på 20 timmar per år för medlemmar med båtplats. Man väljer att delta i det ideella arbetet. Den som inte kan, har förmåga eller vill avstå betalar ett tillägg som beslutas på årsmötet. 

Debitering sker i december månad för de som inte har gjort 20 timmars arbetsinsats under året. Arbetsinsatsen omfattar tiden mellan årsmöte till årsmöteoch skall dokumenteras i pärm som finns i klubbhuset.

Vid ytterdörren samt i pärmen ”Arbetsplikt” finns en lista på arbetsuppgifter samt instruktioner. Glöm inte att föra in utförda arbeten i pärmen. 

Utöver arbetsplikten är båtägarnas skyldighet att närvara och medverka när vagnar och vaggor ställs undan på våren
så att området ser prydligt ut under båtsäsongen. Likaså när vagnar och vaggor skall tas fram innan torrsättning.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg