ARBETSINSATS

Från och med 2014 införde klubben arbetsinsats på 20 timmar per år för medlemmar med båtplats. Man väljer att delta i det ideella arbetet. Den som inte kan, har förmåga eller vill avstå betalar ett tillägg på för närvarande på 1100 kronor. Debitering sker i december månad för de som inte har gjort 20 timmars arbetsinsats under året.

Arbetsinsatsen omfattar tiden mellan årsmöte till årsmöte
och skall dokumenteras i pärm som finns i klubbhuset.

Vid ytterdörren samt i pärmen ”Arbetsplikt” finns en lista på arbetsuppgifter samt instruktioner.
Glöm inte att föra in utförda arbeten i pärmen. På detta sätt slipper du debiteras 1100:-.

Utöver arbetsplikten är båtägarnas skyldighet att närvara och medverka när vagnar och vaggor ställs undan på våren
så att området ser prydligt ut under båtsäsongen. Likaså när vagnar och vaggor skall tas fram innan torrsättning.