KLUBBENS HISTORIA

Viktiga händelser i klubbens historia

 • 1969 Falkenbergs Båtsällskap bildas vid ett möte den 21 maj.

   

 • 1973 Klubbstugan vid järnvägsbrons södra fäste i promenaden vid Ätran stod klart.

   

 • 1982 Klubbstugan flyttas nedströms till sjösättningsrampen.
 • 1983 Förrådsdelen som funnits under klubbstugan flyttas och placeras vid sidan av klubbstugan samt förses med tak. Mastkran tillverkas och placeras till höger om sjösättningsrampen.
 • 1984 Toalett och duschbyggnad byggs och placeras vid sidan om stugan då gästhamnsverksamhet etableras.
 • 1985 Båtsällskapet övertar, från kommunen, bryggor och dithörande anläggningar samt arrenderar mark och vattenområden i anslutning till dessa. Båtsällskapet har härmed övertagit huvudmannaskapet för småbåtshamnen på Ätrans södra sida.
 • 1986 B-bryggan med lilla bassängen byggs.
 • 1987 Mastskjulet byggs och J-bryggan byggs om med ponton.
 • 1988 A-bryggan byggs om.
 • 1989-91 Nya hamnen byggs.
 • 1990-91 C-bryggan byggs om.
 • 1992-94 Projektarbete på nytt klubbhus och förråd.
 • 1993 G-bryggan byggs om.
 • 1994 Förrådet byggs.
 • 1996 Kommunalt vatten och avlopp installeras.
 • 1996-98 Nya klubbhuset byggs.
 • 1999 R-bryggan kompletteras med ponton nedströms.
 • 2000 D-bryggan förlänges mot E-bryggan.
 • 2001 Miljöstation byggs. G-bryggan förses med Y-bommar på alla båtplatserna.
 • 2002 Utbyte av M-bryggans yttre träponton till betongponton.
 • 2003 Ny H-brygga ersätter den gamla och D-bryggan förlängs nedströms.
 • 2004 Ny träponton på M-bryggans inre del.
 • 2005 Ny träponton på B-bryggan.
 • 2006 Nytt trädäck vid B-bryggan.
 • 2007 Ny K-brygga ersätter gamla pontonen i hålan.
 • 2009 10 nya sjöbodar vid K-bryggan.
 • 2010 8 nya sjöbodar vid C-bryggan.
 • 2011-12 Toasugs anläggning projekteras och anläggs vid servicebrygganmed “LOVA”-bidrag.
 • 2013 Gamla N-pontonen ersätts med ny brygga, tre platser med pålar och 4 med Y-bommar.
 • 2015 Ny ramp och spolplatta anläggs. Investering i sublift för upptagning av båtar.
 • 2016 Ny mastkrans brygga. Ställplatser till husbilar
 • 2017 A-bryggan görs om och förlängs. Elförsörjning uppgraderas
 • 2018 Ombyggnad av E-brygga och förstärkning av D-brygga.
 • 2022 Ombyggnad av duschutrymmen
 • 2023 C-bryggan byggs om
 • 2024 D-bryggan förstärks och förses med ny el
21 Maj 1969
Falkenbergs Båtsällskap bildades

Klubben bildades av en grupp entusiaster

12 april 1982
Klubbhuset flyttas

Klubbhuset som låg uppe vid järnvägs bron,
flyttas till nuvarande plats.

1996-1998
Nytt klubbhus byggs

Det gamla klubbhuset byggs till och föreningen har en god ekonomi

21 Maj 2019
Klubben firar 50 år

Klubben firar 50 år med en jubileumsfest för samtliga medlemmar. 

2023
Föreningen blir el-oberoende
Föreningen blir el-oberoende

Föreningen tar ett beslut att investera i sol-el och på så sätt helt självförsörjande på el i verksamheten.

2024
Renovering av bryggor

Fortsatt upprustning av bryggor med förstärkningar och uppdatering av brygg-el

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg