Avgifter

Medlemsavgift: 190:-

Vinteruppställning
Avgift utan båtplats: 2000:- (i mån av plats)
Vinterupställning: 600:-
Mastskjulsavgift: 125:-
Stöttor: 200:-/par

Båtplatsavgifter
Avgifter 1.350–3.550:- beroende på båtplatsens storlek.

Du måste ha minst ansvarsförsäkring
för att ha båtplats vid klubbens bryggor.

Sommar el vid brygga: 600:- /säsong

Övriga avgifter
Arbetsplikt: 20h/år.
(1800:- för ej fullgjord arbetsplikt)

Påminnelseavgift: 50:-

Sjösättning och båtupptagning: 800:-/tillfälle

Arrende privat bod: 600:-

Hyra bod: 3300:-/år

Tvätt på spolplatta: 50:-/gång

Trailerrampsavgift: 50:-/tillfälle

Rampavgift inkl nyckel: 600:-/år

Nyckel till klubbhus: 325:-/engångsavgift (Deposition)

Vinter-el: 3:-/kwh
(Boka mätare för avläsning vid driftsättning)

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg