AVGIFTER

Medlemsavgift

 

Enskild medlem: 170:-
Familjemedlemskap: 230:-

 

Vinteruppställning

Avgift: 500:-
Transport av vaggor: 300:-/tillfälle
Mastskjulsavgift: 100:-

Båtplatsavgifter

Avgifter 1.200–3.200:- beroende på båtplatsens storlek.

Båtar med betald båtplatsavgift kommer att märkas upp av båtplatsansvarig efter sjösättning.

Du måste ha minst ansvarsförsäkring för att ha båtplats vid klubbens bryggor.

Övriga avgifter

Arbetsplikt: 20h/år.
(1100:- för ej fullgjord arbetsplikt)

Påminnelseavgift: 50:-

Sjösättning och båtupptagning: 500:-/tillfälle

Arrende bod: 350:-

Hyra bod: 3000:-/år

Tvätt på spolplatta: 50:-/gång

Trailerrampsavgift: 50:-/tillfälle

Rampavgift inkl nyckel: 500:-/år

Deposition för nyckel till klubbhus: 300:-/engångsavgift