Hamnsektionen 2017-2018.

Hösten 2017 arbetade vi med att riva E-Bryggan inför ombyggnad av densamma. Gångbrädor och bärlinor kapades och bars iland för senare transport till tippen. Efter att pålningsjobbet var klart i slutet av året vidtog arbetet att återställa nya gångbrädor, vattenuttag, el till belysning och till elstolpar. Bryggan höjdes med ca 20 cm vid detta tillfälle.

Det visade sig att även D-bryggan behövde förstärkas och rättas till och 5 nya stolpar slogs ner för att klara detta. Även på denna brygga behövdes en del arbete av hamnsektionens medlemmar.

Som vanligt lyfte vi bommarna på G-bryggan och lade i dem igen inför
den nya säsongen,

Vi har under året lagat och förstärkt landgångarna till Dieselbryggan och till B-bryggan.
Räddningsbåtens motor har varit på service och trailern till båten har reparerats.
Vattenslangar och ventiler har lagats och bytts ut efter brott och frostskador.

Sektionens medlemmar har under hösten städat upp kring klubbhuset efter
stormar och oväder och varit på tippen med avfall.
J-Bryggan har varit under ständig observation för att säkerställa att den
inte sliter sig från dess förtöjning. Ytterligare förstärkning av bryggans
kättingar och övrig förtöjning kommer att göras som ett sista försök att
hålla den på plats.
Sektionens medlemmar har under säsongen lagt ner drygt 120
timmar/person för att hålla sällskapets bryggor i bästa skick.

För Hamnsektionen:  Bjarne Hansson, Gert-Ove Elled, Jan-Åke Karlsson,
Bo-Göran Svensson, Håkan Karlsson samt Leif Mårtensson frivillig.

Håkan Karlsson 0705-59 56 84
Jan-Åke “Jannis” Karlsson 178 07
Magnus Taub 070-53 52 411
Sven-Olof Nilsson 070-64 92 574
Bo-Göran Svensson 100 09