SJÖSÄTTNINGSGRUPPEN

SUB-LIFT

För sjösättning och upptag använder sig Falkenbergs Båtsällskap utav en Sub-Lift, som är mycket flexibel och smidig. Med den tar vi båtar upp till ca 40 fot och 10 ton. Skösättning och upptagning sker via ramp som Sub-Liften kör ner i och på så sätt sker det säkert och kontrollerat.

Den är också väldigt behändlig vid skador och haverier då det går fort att få upp en båt och båten kan ligga kvar i subliften vid ev mindre reperationer under säsongen.

Subliften bemannas av 6 stycken förare som kör på schema under iläggning och upptag under tiden April-Maj och Oktober-November.

 

Vid upptag av båtarna spolas de av på vår spolplatta där allt vatten samlas upp i IBC-tankar som sedan körs till deposition.

De senaste åren har fler och fler medlemmar övergått till att placera båten på stöttor istället för vagnar och vaggor, vilket medför att ett lyft tar ca. 20-40 minuter. 

Kontakta subliftgruppen om ni har några frågor!

Regler för sjösättning och upptagning

 • Inga bilar parkerade vid spolplattan, miljöstation,
  verkstaden samt transportväg mot K-plan.

 • Inga personer får vistas i båten eller på rampen
  i samband med upptagning/sjösättning.

 • Fastställd avgift för sjösättning/upptagning
  skall vara inbetald till båtklubben före lyft.

 • Alla båtar skall vara försäkrade.

 • Båt: Max bruttovikt : 10 ton

 • Max djupgående: 1,9 m.

 • Båtar med mast på land skall segel vara av.

 • Båtar med en längd över 34 fot skall vara avmastade.

 • Vinteruppställda båtar med mast skall stöttas med minst 6 st stöttor. (Stöttorna skall placeras ut i samband med uppställning.)

 • Sub-lift förarna avgör alltid om de yttre förhållandena
  såsom vind och vatten mm. medger ett säkert lyft.

 • Gå ej under hängande last. Gäller även vid tvätt av båtbotten.

 • Ha gärna en extra person med er som kan hjälpa er.
  Räkna inte med att subliftförarna kan hjälpa er.

 • Vid ev olyckor/skador i samband med lyft är
  det alltid båtägarens försäkring som gäller

Båtägarens ansvar:

 • Närvaro och komma i god tid.  (Min. 1,0 tim innan lyft)

 • Vid upptag skall båten vara framkörd till mastkransbryggan. 
  Tampar och rep framtagna.

 • Att det sitter slingmärken och på rätt ställe.

 • Slingmärken skall finnas och rätt placerade före lyft.
  Ev mellanlägg för tex relingslist.

 • Att båten är i sådant skick att den går att lyfta utan risk för olycksfall.

 • Att placera båten rätt i vagn / vagga eller  med hjälp av stöttor.

 • Att vagnar / vaggor är anpassade efter Sub-Liften

 • Båten skall vara utmärkt med placering av lyft band.
  (båtägaren ansvarar för bandens placering.)

 • Vaggor, vagnar och uppallningsmateriel skall vara
  framtagna i god tid och i god ordning.

 • Medlemmar märker upp sin vagga med namn samt för/akter.

 • Högtryckstvättning av båtbotten.

 • Båtägaren skall alltid ge sitt godkännande och klartecken
  före lyft resp. båtens placering i vagn / vagga / stötta.
Båtklubbens åtagande:
 
 • Medlemmar med båtplats har möjlighet att vinter
  förvara båt på land mot en fastställd avgift.
   
 • Även medlemmar utan båtplats kan erbjudas vinter
  uppställning i mån av plats mot en fastställd avgift.
   
 • Framtagning och iordningställande av högtryckstvätt
  för rengöring under vattenlinjen.

 • Båtklubben skall erbjuda båtägare att hyra stöttor efter ansökan.

 • Utmärkning av samtliga uppställningsplatser ( c/c min 4 m.)
  skall tydligt markeras och meddelas båtägare i god tid.
    
 • Vinteruppställda båtar med mast skall stöttas med minst 6 st stöttor. (Stöttorna skall placeras ut i samband med uppställning.)
fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg