Vilken arbetsinsats av våra medlemmar

Den 23 mars samlades 32 medlemmar för att delta i en dag av samarbete och gemenskap. Med totalt 96 timmar av intensivt arbete utfört under dagen, var det en bedrift som visade på engagemang och vilja att bidra till klubben. Initiativet leddes av Kalle, som tog på sig ansvaret att organisera och leda dagens aktiviteter. Hans fördelade effektivt arbetsuppgifterna till små grupper som gjorde det möjligt för alla att bidra på ett meningsfullt sätt. Genom att delegera uppgifter som städning, målning, läggning av bommar och en omfattande insats för att rensa sly längs D-Bryggan, kunde gruppen maximera dagens arbete.

Stämningen var god från morgon till lunch, och varje deltagare bidrog med sitt engagemang. Ingen uppgift var för stor eller för liten, och varje insats räknades som en viktig del av det övergripande målet att förbereda sig för den kommande säsongsöppningen. Även ett stort tack till husgruppen som stod för en helt fantastisk soppa som avslutade arbetsdagaen.

Ingen glömd och ingen nämnd, för var och en som deltog spelade en avgörande roll i att göra dagen till en framgång.

Ett stort tack till alla inblandade för er dedikation, ert engagemang och er vilja att göra fint inför säsongsöppningen.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg