Extra förenings- och vårmöte

21 mars kl. 19.00 i klubblokalen

Kära medlemmar, vi står inför vårmötet för vår ideella förening och behöver er hjälp för att fortsätta driva vår förening framåt. Det är dags att tillsätta nya poster i styrelsen och valberedningen, och vi söker därför engagerade individer som vill bidra till vårt gemensamma mål.

Följande poster behöver tillsättas på vårmötet:

Ordförande: Ledaren för vår förening, som ansvarar för att leda styrelsen och föreningens övergripande arbete.

Kassör (i samarbete med revisionsbyrån): En nyckelposition som hanterar föreningens ekonomi och arbetar nära revisionsbyrån för att säkerställa korrekt redovisning.

Två medlemmar till valberedningen: Dessa individer kommer att ha en viktig roll i att rekrytera och föreslå nya styrelsemedlemmar inför framtida val.

Som medlemmar i vår förening är det avgörande att vi stöttar varandra för att föreningen ska fungera optimalt. Vi hoppas att du fortfarande delar vår vision om att bibehålla vår förening som en ideell organisation och att du känner dig inspirerad att bidra.

Om du är intresserad av att ta på dig någon av dessa roller eller om du känner någon som skulle vara lämplig, tveka inte att höra av dig till Krister Andersson på 0730-910920. 

Din insats är ovärderlig för vår förenings fortsatta framgång.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg