Dåtid, nutid och framtid

Vilka förutsättningar vi har!

Vid den vackra kusten kring Falkenberg, ett samhälle präglat av dess närhet till havet och dess maritima traditioner, finner man Falkenbergs Båtsällskap. En allmännyttig förening grundad med en passion för båtliv och en vilja att främja gemenskapen bland båtentusiaster och vänner av havet.

Falkenbergs Båtsällskap har en rik historia som sträcker sig tillbaka över flera decennier. Föreningens rötter kan spåras tillbaka till det kärleksfulla bandet mellan lokalbefolkningen och havet som omger dem. Grundad av ett gäng entusiaster och seglare som delade en gemensam vision, föddes föreningen ur önskan att skapa en plats där människor kunde dela sin passion för båtliv och havet.

Falkenbergs Båtsällskap har som mål att främja och stödja båtlivet i Falkenberg och dess omgivningar. Genom att erbjuda olika aktiviteter och gemensamma evenemang strävar föreningen efter att skapa en inkluderande miljö där både erfarna båtentusiaster och nybörjare kan trivas och utvecklas.

För Falkenbergs Båtsällskap handlar det inte bara om att navigera vågorna, utan också att bygga band och skapa minnen tillsammans. Genom gemensamma seglatser, klubbevenemang och sociala sammankomster främjar föreningen en känsla av samhörighet och vänskap bland sina medlemmar.

Den öppna och välkomnande atmosfären hos Falkenbergs Båtsällskap gör det till en plats där människor från olika bakgrunder och åldrar kan samlas och dela sina erfarenheter och berättelser. Det är en plats där passion för båtliv förenar människor och skapar starka vänskapsband som sträcker sig långt utanför vattnet.

För Falkenbergs Båtsällskap är framtiden lika spännande som dess historia. Med en stadig grund av engagerade medlemmar och en fortsatt passion för båtlivets värld fortsätter föreningen att växa och utvecklas. Genom att fortsätta erbjuda medlemmarna evenemang, samt att främja en kultur av gemenskap och delande, kommer Falkenbergs Båtsällskap förbli en central del av det maritima livet i Falkenberg under lång tid framöver.

Falkenbergs Båtsällskap är inte bara en plats för båtentusiaster att njuta av havet, det är också en förening som tar sitt miljöansvar på stort allvar. Med medvetenhet om det ökande behovet av att skydda våra hav och kuster arbetar klubben aktivt för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbart båtliv.

Klubben strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att främja energi- och resurseffektivitet i sin verksamhet. Genom att investera i miljövänlig teknik och infrastruktur, såsom solenergisystem och vattenåtervinningssystem, arbetar Falkenbergs Båtsällskap för att minska sin koldioxidutsläpp och sitt fotavtryck på miljön.

Genom att främja hållbara båtliv, såsom användning av miljövänliga båtprodukter och bränsleeffektiva motorer, strävar klubben efter att inspirera sina medlemmar att ta ansvar för sina egna miljöavtryck och agera som förvaltare av våra marina resurser.

Falkenbergs Båtsällskap samarbetar också med lokala myndigheter, organisationer och andra intressenter för att främja hållbarhet och miljöskydd i Falkenbergs omgivningar. Genom att delta i gemensamma projekt och initiativ arbetar klubben för att stärka samarbetet och öka medvetenheten om miljöfrågor bland allmänheten.

Genom sitt engagemang för miljöskydd och hållbarhet strävar Falkenbergs Båtsällskap efter att vara en föregångare inom marint bevarande och ett föredöme för andra båt- och idrottsföreningar runt om i landet. Med fortsatt dedikation och engagemang för att skydda våra hav och kuster är klubben fast besluten att göra en positiv skillnad för framtida generationer och för vår planet.

 

 

Ola Hoffson

Miljösamordnar

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg