Arbetsdagar

Boka in följande datum för att förbereda anläggningen inför säsongen

23 mars kl. 09.00 och 11 maj kl. 09.00

Vi kommer att ha en intensiva dagar framför oss med en hel del uppgifter som behöver göras inför öppnandet av årets säsong. 

Bommar skall läggas i på flera bryggor, det skall röjas sly och rensas utmed D-Bryggan, så ta med stövlar och oömma kläder.
Röjsågar och utrustning kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer att dela in personalen i små arbetsgrupper för att bli så effektiva som möjligt. 

Ta chansen att jobba av några timmar på arbetsplikten och samtidigt hjälp oss alla med att snygga till!

Husgruppen bjuder på förtäring runt 12.00

fbg
DISCOVERY

FALKENBERG

THE GEM OF THE WEST COAST

turist_Neg