STYRELSEN

Ordförande

Stefan Scheffler

Vice ordförande

Hans Hoff

Sekreterare

Mikael Nilsson

Kassör

Gunnar Jämbring

Ledamot

Stefan Janfalk

Suppleant

Stellan Dahlberg

Suppleant

Kalle Svensson

Adjungerad

Tom Bengtsson