Medlemskap i Falkenbergs Båtsällskap gör att Du är berättigad till rösträtt i föreningen. Du har även möjlighet att ansöka om båtplats, och hyra klubblokalen

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg