Lars-Gunnar Hammersten 0733-122449

De gäster som kommer till oss skall känna sig varmt välkomnade och väl omhändertagna. När de far vidare skall de minnas Falkenberg som en gästhamn som varit väl värd ett besök. Många återvänder gärna och det är våra medlemmars fina service som bidrar till detta.

Vi uppmanar alla båtägare och övriga medlemmar att ställa upp på jourtjänsten som är en betydande inkomstkälla för klubben. Tre gånger så stor som medlemsavgifterna!!!

Inkomsten från jourtjänsten reducerar båtplatsavgifterna med närmare 700 kr per år och plats. Det är särskilt uppskattat om du kan ställa upp under den absoluta högsäsongen under veckorna  25 – 36.

Jourtjänst innebär att man har jour under en vecka.

Tiderna är måndag – söndag 17-19

Arbetsuppgifterna är att ge service och information till våra gäster i hamnen, hjälpa besökarna tillrätta med båtplats, ta upp hamnavgift samt sälja dieselolja m.m.

Verksamheten bygger i hög grad på frivilligt arbete från medlemmarna.

Det är ett roligt sätt att hjälpa till att hålla klubbens båtplatsavgifter låga. Jouren ingår i den arbetspliktiga verksamheten och kan medräknas i de 20 h/år.