Stor uppslutning på städdagen

Ett 20 tal medlemmar dök upp på morgonen i lätt regn och började snygga till på anläggningen. Riktigt kul att det kom såpass många så att även husgruppen fick tända grillen och bjuda på lunch!

Ett stort tack till alla som tillsammans lade ca. 80 timmars arbete på föreningen!