Bevattningsförbud i kommunen

Återhållsamhet med vattenförbrukningen

Sedan 18 juni råder det bevattningsförbud i hela Varbergs och Falkenbergs kommuner. Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten för biltvätt, enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter offentliga och privata verksamheter. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.

Bevattningsförbud innebär att du inte får använda kommunalt dricksvatten till:

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare – Bevattning får ske med vattenkanna.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.
  • Att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler, badtunnor och spabad.
  • Tvätt av exempelvis fasader, fordon, båtar med mera (varken med vattenslang eller högtryckstvätt).

Använd dricksvattnet till mat, hälsa och hygien

Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel och en av samhällets allra viktigaste resurser. Situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Vi uppmanar alla att avstå från användning av kommunalt dricksvatten till sådant som inte är nödvändigt för mat, hälsa och hygien.

Förbudet införs av olika anledningar

Den senaste tiden har VIVAB sett ett ökat uttag av vatten från vattenverken som beror på en mycket hög dricksvattenförbrukning hos våra kunder. Med en torr vår utan regn riskerar  också både grundvatten- och ytvattennivåer att bli för låga för att kunna säkerställa dricksvattenleveransen till våra kunder. Rådande pandemi medför att fler väljer att semestra hemma och sommarturismen förväntas öka i våra kommuner kommer, vilket också leder till en högre konsumtion under sommaren.

Bevattningsförbudet är numera hävt – men vi uppmana ändå till att hushålla med vårt viktiga livsmedel.

fbg
UPPTÄCK

FALKENBERG

VÄSTKUSTENS PÄRLA

turist_Neg